بازیهای مدارس فوتبال منطقه1

ارسال شده توسط:مدیریت وبلاگ در تاریخ: یکشنبه 10 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 02:23 ق.ظ

بازیهای مدارس فوتبال منطقه ۱مازندران باشرکت  مدارس فوتبال شهرستانهای منطقه  درچهار رده سنی زیر۱۱،۱۰ ،۱۲ و۱۳ ازتاریخ۶/۵/۸۹ شروع گردیده که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.

رده سنی زیر ۱۰سال 

این بازیها دردوگروه وبا شرکت ۶ تیم به میزبانی مدارس فوتبال پدیده ساری وشهیدعبدی رستمکلا برگزار گردیدکه نتایج آن بشرح ذیل می باشد. 

نخبگان زیراب

 ۳

نگین سبز شمال

  ۱

پدیده ساری

 ۳

نخبگان زیراب

  ۰

نگین سبز شمال

 ۲

پدیده ساری

  ۱

پرسپولیس ساری 

 ۲

پویش گلوگاه

  ۰

شهیدعبدی رستمکلا

 ۰

پرسپولیس ساری

  ۲    

پویش گلوگاه

 ۰  

شهیدعبدی  رستمکلا  

  ۵ 

درپایان این رده تیمهای پدیده ساری وپرسپولیس ساری باقرارگرفتن دررده های اول گروه خود بعنوان نماینده منطقه۱مستقیم به مسابقات استانی صعود نمودند .

وتیمهای نخبگان زیراب و شهید عبدی رستمکلاباقرار گرفتن دررده های دوم  دوگروه باید یک بازی برگزارکنند تابعنوان نماینده سوم این منطقه صعود کنند. 

رده سنی زیر ۱۱ سال

این بازیها درسه گروه وبا شرکت ۹ تیم به میزبانی مدارس فوتبال پدیده ساری ، پویش گلوگاه  ونخبگان زیراب برگزار گردیدکه نتایج آن بشرح ذیل می باشد. 

پرسپولیس ساری

۹

پویش گلوگاه

۰

شهیدعبدی رستمکلا 

۲

پرسپولیس ساری

۶

پویش گلوگاه

۱

شهیدعبدی رستمکلا

 ۸

استقلال ساری

۶

تیزهوشان ساری

۰

پدیده ساری

۱

استقلال ساری

۱

پدیده ساری

۶

تیزهوشان ساری

۰

پدیده ساری

۲

استقلال ساری

۱

((بازی تکراری بجهت مساوی بودن امتیازوتفاضل گل))

شهدای زیراب

۰

نگین سبز شمال

  ۳   

نخبگان زیراب

۰

شهدای زیراب

  ۱

نخبگان زیراب

۰

نگین سبز شمال

  ۱   

درپایان این رده تیمهای پدیده ساری ، پرسپولیس ساری و نگین سبز شمال باقرارگرفتن دررده های اول گروه خود بعنوان ۳نماینده منطقه۱ مستقیم به مسابقات استانی صعود نمودند

  رده سنی زیر ۱۲سال

این بازیها دردوگروه وبا شرکت ۷تیم به میزبانی مدارس فوتبال پدیده ساری وپویش گلوگاه برگزار گردیدکه نتایج آن بشرح ذیل می باشد. 

پدیده ساری

۳

هدف جویبار

۰

دبیر پل سفید

۰

نخبگان زیراب

۰

پدیده ساری

۱

نگین سبز شمال

۰

دبیر پل سفید

۰

هدف جویبار

۱

هدف جویبار

۱

نخبگان زیراب

۰

دبیر پل سفید

۲

نگین سبز شمال

۱

نگین سبز شمال

۰

نخبگان زیراب

۰

پدیده ساری

۵

دبیر پل سفید

۰

پویش گلوگاه

۲

تیزهوشان ساری

۰ 

درپایان این رده تیمهای پدیده ساری و پویش گلوگاه باقرارگرفتن دررده های اول گروه خود بعنوان نماینده منطقه1 مستقیم به مسابقات استانی صعود نمودند.

وتیمهای هدف جویبار و تیزهوشان ساری باقرار گرفتن دررده های دوم  دوگروه باید یک بازی برگزارکنند تابعنوان نماینده سوم این منطقه صعود کنند.  

برنامه مسابقات زیر 13سال متعاقباًاعلام میگردد

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر